KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, AKTARIMI VE TİCARİ İLETİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Günaydın International Reklam Danışmanlığı ve Ticaret A.Ş. (“IKONIK veya ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

• Bu sorumluluğumuzun tam idrakiyle; sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı türündeki kişisel verilerinizi Google’a ürünün reklam ve raporlama özelliğini geliştirmek amacıyla; adınız soyadınız, mail adresiniz, IP adresiniz, tarayıcı kimliği, teslimat şehri, ülke kodu, telefon numaranız, doğum tarihi, cinsiyet  türündeki kişisel verilerinizi Meta'ya ürünün reklam özelliğini geliştirmek amacıyla ve adınız soyadınız, TC Kimlik Numaranız (Belli kategori ürünlerinde), teslimat adresiniz, kullanıcı adınız, kullanıcı şifreniz, cep telefonu numaranız, whatsapp numaranız, fax numaranız, kredi kartı numarası-kart bitiş tarihi-CVC kodu bilgileriniz (Buna özel onayınızın olması halinde), geçmiş işlem bilgileriniz, güvenlik ve teknik bilgileriniz, uygulamaya giriş çıkış durumunuz, müşteri temsilcisi ile görüşme halinde önceden uyarılmak kaydı ile ses kaydınız, anket sonuçlarınız, talep, öneri ve şikayetleriniz ve yorumlarınız, tipindeki türündeki kişisel verilerinizi IKONIK personel ve yöneticileri ile, ürünün teslimatı için kargo firmalarına ve özel kuryelere, kalite kontrol için şikayet yönetimi ve risk analizi yapan danışman şirketlerimizle, fatura süreçleri için iş ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, mali danışmanlarımıza, birlikte çalıştığımız bağımsız denetim firmalarına, , birlikte çalıştığımız gümrük şirketlerine ve bunlara bağlı çalışanlara ve fatura işlemlerinin yapılabilmesi için kullanmakta olduğumuz lisanslı programlara, her türlü hukuki ihtilaf hali için hukuki güvenliğinizin sağlanabilmesi için hukuk müşavirimize, avukatlarımıza ve bunların çalışanları ve stajyerlerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, server hizmeti alınan yazılım hizmeti alınan Shopify firmasına, şifrelenerek aktarılmaktadır. 

Bu açık rıza metninde ve şirketimiz Kullanıcı Aydınlatma Metninde bahsedilmiş olan kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması başlıklı 9. Maddesine uygun olarak ve açık rızanıza bağlı olarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak yurt dışına aktarılmaktadır. Şirketimizin tüm önlemleri almakta ve güvenlik düzeyine bu standartlarda tutmayı tarafınıza taahhüt etmektedir. Ayrıca 6698 sayılı KVKK’ya ilaveten Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) başta olmak üzere bir çok uluslararası mevzuat bu verilerinizin burada belirtilen amaç ve doğrultularda işlenmesini yasal olarak güvence altına almaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizin iadesini veya yok edilmesini istemeniz halinde bu talebimizi tarafımıza şu yollarla ulaştırabilirsiniz;

• Profiliniz olduğu bölümdeki hesabı sil butonuna tıklayarak,

• taleplerinizi yazdığınız ve ıslak imzaladığınız bir dilekçe ile Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Blok no: 54 iç kapı no:21 Beşiktaş/ İstanbul adresine noter kanalıyla,

• https://ikonikstore.com/pages/iletisim adresinde yer alan ‘’bize yazın’’ kutusu doldurularak,

• info@gunaydininternational.com mail adreslerimizden bizimle iletişime geçilerek,

• +90 537 526 70 89 telefon numarasıyla bizimle iletişime geçilerek.

Tüm personelimiz talepleriniz ivedi şekilde yerine getirilmesi hususunda bilgilendirilmiş olup, kendilerine şirketimiz hukuk müşaviri tarafından bizzat seminer

Yukarıda sayılan genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, IKONIK tarafından hazırlanmış “Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin IKONIK tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenilmesine ve yurt içi ve YURT DIŞINA aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına ve sms ile e-mail aracılığıyla elektronik ticari ileti gönderilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.